Sweet and salty in design and creating images and content  

SPEKK Innovatie 

SPEKK Innovatie

Vestigingsadres: Jonge hagen 14, 6261NL Mheer (Zuid-Limburg) Nederland

Post- en bezoekadres: Jonge hagen 14, 6261NL Mheer (Zuid-Limburg) Nederland

Telefoonnummer vast: +31 (0)43 4573612 of mobiel +31(0)6 55 88 12 53

Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, te Roermond onder nummer: 68337736. Eigenaar: Pascalle Hubertina Louisa Sagis-Thomassen.

BTW nummer: NL001825415B34

Bankrekeningnummer: Rabobank Zuid-Limburg, NL68RABO0369258819 te name van P.H.L. Sagis-Thomassen

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website 'spekenkers.nl'. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. 

Gebruik van de 'spekkenkers'-website                                                                                                                                                          

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel SPEKK Innovatie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan SPEKK Innovatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SPEKK Innovatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. SPEKK Innovatie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten                                                                                                                                      

Wanneer SPEKK Innovatie links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door SPEKK Innovatie worden aanbevolen. SPEKK Innovatie aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door SPEKK Innovatie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op 'spekenkers.nl' worden getoetst aan een aantal criteria. 

Informatie gebruiken                                                                                                                                                                                          

SPEKK Innovatie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo's en afbeeldingen). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPEKK Innovatie of de rechtmatige toestemming van rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. 

Wijzigingen                                                                                                                                                                                                                

SPEKK Innovatie behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te hoeven doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. 

Toepasselijk recht                                                                                                                                                                                                  

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 


Meer informatie

Algemene voorwaarden