Sweet and salty in design and creating images and content  

SPEKK Innovatie 

Privacy verklaring

SPEKK Innovatie, gevestigd aan de Jonge hagen 14, 6261NL Mheer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. 

Pascalle Sagis-Thomassen is de Functionaris Gegevensbescherming van SPEKK Innovatie en is te bereiken via: pascalle.thomassen@ziggo.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken                                                                               

SPEKK Innovatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken; 

 • Voor- en achternaam,
 • Adresgegevens, 
 • Telefoonnummers,
 • E-mailadressen,
 • IP-adressen,
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website. Internetbrowser en apparaat type,
 • Bankrekeningnummer,
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken                                                 

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld worden. Als u ervan overtuigd bent dat SPEKK Innovatie zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, neem dan contact met ons op via: pascalle.thomassen@ziggo.nl. Dan verwijderen wij deze informatie meteen. 

Met werk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens                                          

SPEKK Innovatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • het afhandelen van uw betaling, 
 • u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten, 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren,
 • in offertes of documenten ten behoeve van de uit te voeren opdracht, 
 • SPEKK Innovatie analyseert uw gedrag online om daarmee uw website, uw aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op uw behoeften. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens                                                                                                                                          

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening netjes af te kunnen handelen. Onder andere de betalingen via de bank. Hiervoor gebruiken wij, NAW-gegevens, geslacht, ip-adres, e-mail, telefoonnummer en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot onze overeenkomst is afgehandeld en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). 

Delen met derden                                                                                                                                                                                                  

SPEKK Innovatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken                                                                                                                                                          

SPEKK Innovatie gebruikt alleen technische- en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en geoptimaliseerd is. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen                                                                                                                                            

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SPEKK Innovatie. En heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdragen, intrekking, bezwaar of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar: pascalle.thomassen@ziggo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek. 

SPEKK Innovatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens                                                                                                                                                        

SPEKK Innovatie neemt passende technische- en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 


Dit kan telefonisch of via: pascalle.thomassen@ziggo.nl.